NYOPPLASTEDE EIENDOMMER
Última propiedad añadida 1
REF: V862SI + INFO
Última propiedad añadida 2
REF: V869S + INFO

VÆRET
Weather Maspalomas


KJØPSPROSESSEN
KJØPSPROSESSEN

INNGIVELSE AV BUD

Kjøper formidler sitt bud til megler som kontakter selger og meddeler budet. Selger vil normalt gi deg et svar relativt kjapt. Her i Spania er det sjeldent noen budrunde, med mindre noen har sett på samme objekt samtidig, og det er heller ingen 24-timers regel som i Norge. Dersom selger ikke godtar budet, går man inn i forhandlinger til man forhåpentligvis blir enige om en pris.


INNBETALING AV RESERVASJONSBELØP

Reservasjonsbeløpet vil normalt være 10% av kjøpesummen, beroende på hvor lenge man skal ha eiendommen reservert. Dette er et forhandlingspørsmål, men eier er den som til syvende og sist bestemmer hvor mye som kreves for å ta eiendommen ut av markedet. Beløpet overføres normalt til en advokats klientkonto eller til en meglerkonto.

Eiendommen vil bli sjekket for mulige heftelser før reservasjonsbeløpet innbetales.

Man kan også signere skjøtet direkte hos notaren uten å reservere eiendommen først, men du kan da risikere at noen andre kjøper den før tiltenkt notardato.


PRAKTISKE TING

Når du har bestemt deg for å kjøpe en eiendom, er det fordelaktig om du kan avse et par timer mens du er her på Gran Canaria slik at vi kan få påbegynt nødvendig papirarbeid. Dersom dette mot formodning ikke er mulig, eller at en/flere av kjøperne ikke befinner seg på øya, kan papirarbeidet gjøres unna i Norge ved å få nødvendige stempler hos notar og Fylkesmann.

Det må søkes om NIE-nummer (spansk skattenummer) for hver enkelt kjøper. Dette identifikasjonsnummeret må man blant annet ha for å betale dokumentavgiften i forbindelse med kjøpet. Det må også opprettes en spansk bankkonto for betaling av fellesutgifter, vann, strøm, eiendomsskatt osv. Det blir ordnet med at faste utgifter blir trukket ved autogiro fra din egen spanske bankkonto. Alt dette får du hjelp til.


OVERFØRING AV RESTBELØP

Restbeløpet og kjøpsomkostningene må være på din advokats klientkonto på Gran Canaria senest dagen før man skal signere skjøtet hos notaren ettersom det på signeringsdagen skal lages banksjekk til selger. Dersom oppgjør skal skje i annen valuta enn euro og skal sendes direkte til selgers konto i hans hjemland, vil et beløp tilsvarende kjøpers og selgers kostnader måtte sendes til advokatens klientkonto på Gran Canaria slik at det står på konto før signeringsdagen for skjøtet. Selgers oppgjør (minus salgskostnader) vil da overføres til selgers konto i hans hjemland under notarmøtet. Kvittering på overføringen må presenteres notaren før skjøtet bekreftes.


NOTARMØTET

I signeringsmøtet hvor notaren er til stede, undertegner kjøper og selger skjøtedokumentet, eventuelt med godkjent representasjon. Selger får oppgjør mot at kjøper får nøklene. Juridisk sett tilhører eiendommen nå kjøper.


REGISTRERING AV SKJØTET

Umiddelbart etter signering hos notaren, blir skjøtet sendt over til tinglysning i eiendomsregisteret (grunnboken). Denne prosessen kan ta ca 4-6 uker beroende på arbeidsmengden til registeret. Dette er nødvendig for å få rettsvern overfor tredjemenn.


KOSTNADER I TILLEGG TIL KJØPESUMMEN

Man må påregne ca 8-10% av kjøpesummen i ekstrakostnader for kjøp av brukt bolig. Ca 10-12% ved førstegangsavhendelse. Dersom man kjøper med spansk banklån, vil prosentsatsen kunne stige noe.
I omkostningene inngår:
 • 6,5 % dokumentavgift til staten.
 • 800 - 2000 euro notar (ved lavt prisede eiendommer kan det også bli mindre. Dere får kvittering på beløpet og overskytende blir satt inn på deres spanske bankkonto).
 • 600 - 1500 euro register (samme som ovenfor).
 • Utgifter til juridisk representant.

UTGIFTER SOM PÅLØPER EIENDOMMEN I LØPET AV ET ÅR
 • Fellesutgifter hver måned - dersom eiendommen former del av et sameie.
 • Vann og strøm om dette ikke er inkludert i felleskostnadene.
 • Eiendomsskatt og søppelavgift er fakturaer som kommer 2 ganger i året. Søppelavgiften er ca 60 euro i året. Eiendomsskatten kalkuleres ut i fra eiendommens ligningsverdi, i hvilken kommune den ligger, boligtype, størrelse etc.
 • Ikke-residentskatt for egenbruk - Utgangspunktet på sydsiden av Gran Canaria: Ligningsverdien multiplisert med 2%. Resultatet av regnestykket ganges så med 19%. Eksempelvis: Dersom ligningsverdien er 50 000 euro, blir det 190 euro å betale i året. Disse prosentsatsene gjelder residente i den Europeiske Union, Norge og Island. Ikke-residentskatten betales i forbindelse med innlevering av den spanske selvangivelsen som leveres for første gang året etter at kjøpet fant sted og deretter 1 gang i året. Avgift til skatterådgiver for utfyllelse og innsending kommer i tillegg.
 • Utleie - Hvis du er bosatt i de tidligere nevnte landene og leier ut eiendommen din på Gran Canaria, må du som hovedregel betale en inntektsskatt på 19%. For korttidsutleie er man normalt sett også pliktig til å betale spansk moms (IGIC). Det finnes imidlertid unntak, for eksempel dersom 1 person eller et ektepar eier 1 eiendom og tjener under 30.000 euro i året på leieinntektene av denne. Kontakt skatterådgiver for mer info.
 • Boligforsikring. Premien avhenger av hvilke verdier du ønsker å forsikre, størrelsen på eiendommen, de generelle vilkårene i forsikringspolisen og hvilket forsikringsselskap du velger.
 • Ekstrakostnader i sameiet - Det kan hende at det ikke er nok penger i sameiet til å utføre reparasjoner/forbedringer i komplekset. Flertallet i sameiet kan da bestemme at reparasjonskostnadene skal fordeles på de enkelte eiendommene. Dette skjer normalt ganske sjeldent, beroende på økonomien til sameiet.


Logo Real Invest Gran Canaria (pie de página)
HJEM
LITT OM OSS
SELG DIN EIENDOM
KJØPSPROSESSEN
GRAN CANARIA
REFERANSER
LINKER
KONTAKT
VÅRE EIENDOMMER
SALG
LEIE
Juridisk. @ Real Invest Gran Canaria. All rights reserved. Design by: Nova Design
Logo Real Invest Gran Canaria (pie de página)
Juridisk. @ Real Invest Gran Canaria. All rights reserved. Design by: Nova Design