NYOPPLASTEDE EIENDOMMER
Última propiedad añadida 1
REF: D700S + INFO
Última propiedad añadida 2
REF: A699S + INFO

Monte Carrera VIDEOS

VIDEO
Her kommer et lite videoklipp fra da Sunniva Torset v/Real Invest Gran Canaria SL deltok i programmet "Solgt" på NRK:


VÆRET
Weather Maspalomas


SELG DIN EIENDOM
SELG DIN EIENDOM
Mange europeere har nå bitt klar over at eiendomsprisene på Gran Canaria har gått ned den siste tiden pga verdenskrisen. Derfor kjøper våre kunder flere objekter enn før og raskere enn før. På grunn av dette trenger vi flere eiendommer fra Bahia Feliz til Mogan i vår portefølje.

Vi jobber hovedsaklig opp i mot det skandinaviske markedet som ikke er rammet av verdenskrisen slik som mange andre europeiske land. De aller fleste av våre kunder trenger ikke banklån og mange kjøper relativt raskt dersom de finner drømmeeiendommen. Pga stor pågang i markedet, behøver vi altså flere eiendommer å tilby våre kunder.

Vi tilbyr våre selgere følgende:
 • Hjemmeside på 4 språk.
 • Brosjyrer.
 • Vi publiserer din eiendom på ulike internettsider i flere europeiske land.
 • Vi har samarbeidspartnere både her på Gran Canaria og i diverse land i Europa.
 • Vi sender ut beskjed til alle våre kunder når en ny eiendom kommer inn i vårt system.
Dersom du ønsker å tiltro oss salgsoppdraget eksklusivt, vil din eiendom bli gjort enda mer synlig gjennom publiseringskanalene våre, noe som gir deg bedre mulighet til å få selge din eiendom i løpet av kortere tid.

Kontakt oss i dag:
REAL INVEST GRAN CANARIA, S.L., informerer om at dine personopplysinger vil bli brukt for å kunne besvare dine henvendelser og tilby deg våre tjenester. Vi vil kun sende deg reklame ved forhåndsaksept, noe som du vil kunne gi oss ved å hake av boksen som omhandler dette. Vi behandler dine persondata kun med forhåndssamtykke, som du kan gi gjennom å hake av gjeldende boks. Generelt sett er det kun vårt parsonal med behørig autorisasjon som kan få kunnskap om informasjonen som vi ber deg om. Du har rett til å få vite hvilken informasjon vi har om deg, korrigere og slette denne, slik som det forklart i kapitlet «Dine sikre data» på vår hjemmeside.
NAVN:
TELEFON:
E-POST:
DETALJER:
CAPTCHA Image
Reload Image
SAMTYKKE (HAK AV DEN GJELDENDE BOKSEN DERSOM DU GIR DITT SAMTYKKE):
Jeg samtykker til bruken av mine personopplysninger til de formål som er angitt i «DINE SIKRE DATA»
Jeg samtykker i bruken av mine personopplysninger for at enheten skal kunne sende meg egen reklame.
Kostnader ved salg av eiendom på Gran Canaria
 1. For det første må selger betale alle type kostnader og gjeld frem til overskjøtelsestidspunktet, det være seg felleskostnader, eiendomsskatt, vann, strøm etc.
 2. Dersom det hefter lån på eiendommen, må selger kontakte banken for å få info om utestående. Han vil da få et sertifikat fra banken med hans totale skyldner og hva det eventuelt vil koste ham å innfri lånet før det avtalte nedbetalingstidspunktet.
 3. Selger er etter loven pålagt å betale 'plusvalía'; -en skatt på selve verdistigningen av den faste eiendommen som utløses ved ethvert eierskifte. Plusvalíaens størrelse avhenger av eiertid og eiendommens størrelse.
 4. Selger er også pålagt å betale gevinstbeskatning for salget. For 'ikke-residente' holdes det tilbake et beløp på 3% av kjøpesummen som en forskuddsgaranti på selgers skatteforpliktelser, dette uavhengig av om salget vil utløse gevinst eller ikke.

  For 'residente', som kan fremvise et sertifikat fra skatteetaten om at de er skatte-residenter på Gran Canaria, blir det i forbindelse med skjøtesigneringen ikke holdt tilbake noe beløp da disse normalt befinner seg på øyen og det er mindre fare for at de forsøker å unnslippe sine skatteforpliktelser.

  Gevinstbeskatningsprosenten for ikke-residente er ca 19%. Det vil si at skatteprosenten appliseres på differansen mellom skjøtesummen som selger avhender eiendommen for minus skjøtesummen som selger kjøpte eiendommen for i sin tid, minus kjøpsomkostninger da han ervervet boligen, minus feks renoveringskostander som skatteetaten godtar som fradrag (ikke alle typer godtas), samt andre aksepterte fradrag/skattelettelser i forbindelse med personlige forhold etc.

  Dersom de 3% som er holdt tilbake tilsvarer et beløp som er større enn det selger egentlig skulle betale i gevinstbeskatning, kan han søke om å få tilbake overskytende fra skatteetaten. Dersom beløpet er mindre, er han pliktig til å betale differansen.

  En 'skatteresident' på Gran Canaria vil måtte betale sin gevinstbeskatning etter samme prinsipper, dog er prosentsatsene progressive beroende på størrelsen av gevinsten: 20%, 22% eller 24%.

  Alle ikke-residenter er pliktige til å informere seg om skatteforpliktelser i sitt hjemland.
 5. I de aller fleste tilfellene avtales det at selger betaler honoraret til meglerfirmaet som har bistått i salgsprosessen i det skjøtet signeres hos notaren.
Logo Real Invest Gran Canaria (pie de página)
HJEM
LITT OM OSS
SELG DIN EIENDOM
KJØPEPROSESSEN
GRAN CANARIA
REFERANSER
LINKER
KONTAKT
VÅRE EIENDOMMER
SALG
LEIE
Juridisk. @ Real Invest Gran Canaria. All rights reserved. Design by: Nova Design
Logo Real Invest Gran Canaria (pie de página)
Juridisk. @ Real Invest Gran Canaria. All rights reserved. Design by: Nova Design