NYOPPLASTEDE EIENDOMMER
Última propiedad añadida 1
REF: D700S + INFO
Última propiedad añadida 2
REF: A699S + INFO

Monte Carrera VIDEOS

VIDEO
Her kommer et lite videoklipp fra da Sunniva Torset v/Real Invest Gran Canaria SL deltok i programmet "Solgt" på NRK:


VÆRET
Weather Maspalomas


KJØPEPROSESSEN
KJØPEPROSESSEN
INNGIVELSE AV BUD

Kjøper formidler sitt bud til megler som kontakter selger og meddeler budet. Selger vil normalt gi deg et svar relativt kjapt. Her i Spania er det sjeldent noen budrunde, med mindre noen har sett på samme objekt samtidig, og det er heller ingen 24-timers regel som i Norge. Dersom selger ikke godtar budet, går man inn i forhandlinger til man (forhåpentligvis) blir enige om en pris.

INNBETALING AV RESERVASJONSBELØP

Reservasjonsbeløpet vil normalt være 10% av kjøpesummen, beroende på hvor lenge man skal ha eiendommen reservert. Dette er et forhandlingspørsmål, men eier er den som til syvende og sist bestemmer hvor mye som kreves for å ta eiendommen ut av markedet. Beløpet betales i første omgang inn til din advokats klientkonto eller til din egen spanske bankkonto. Selger får først hånd om pengene etter å ha godtatt vilkårene i kjøpekontrakten skriftlig og ha godtatt at han må betale tilbake dobbelt reservasjonsbeløp dersom han bryter kontrakten. Ofte godtar ikke de spanske selgerne at reservasjonsbeløpet blir stående på din advokats klientkonto frem til signeringen av skjøtet, da dette beløpet skal være en erstatning for selger dersom kjøper bryter kontrakten.

Vi og advokaten sjekker eiendommen for alle typer heftelser før selger får overlevert reservasjonsbeløpet. Signering av reservasjonskontrakten gjøres gjerne foran notar når det er snakk om store summer/og evt. lang ventetid.

Man kan også signere skjøtet direkte hos notaren uten å reservere eiendommen først, dog er det da fare for at noen andre kan sikre seg eiendommen før deg!

PRAKTISKE TING

Når du har bestemt deg for å kjøpe en eiendom, er det fordelaktig om du kan avse et par timer mens du er her på Gran Canaria slik at vi kan få påbegynt nødvendig papirarbeid. Dersom dette mot formodning ikke er mulig, eller at en/flere av kjøperne ikke befinner seg på øya, kan papirarbeidet gjøres unna i Norge ved å få nødvendige stempel hos notar og Fylkesmann.

Det må søkes om NIE-nummer (skattenummer) for hver enkelt kjøper. Dette identifikasjonsnummeret må man blant annet ha for å betale overføringsskatten (dokumentavgiften) i forbindelse med kjøpet. Det må også opprettes spansk bankkonto for betaling av fellesutgifter, vann, strøm, eiendomsskatt osv. Det blir ordnet med at faste utgifter blir trekt ved autogiro fra din egen spanske bankkonto. Alt dette får du hjelp til.

OVERFØRING AV RESTBELØP

Pengene må enten være på din egen spanske bankkonto eller på din advokats klientkonto dagen før man skal signere skjøtet hos notaren ettersom det på signeringsdagen skal lages banksjekk til selger.

NOTARMØTET

I signeringsmøtet, med notaren til stede, undertegner kjøper og selger skjøtedokumentet. Banksjekken blir gitt til selger og nøklene blir gitt til kjøper. Juridisk sett tilhører eiendommen nå kjøper. Dersom kjøper ikke har mulighet til å komme på notarmøtet, må en fullmakt utferdiges slik at feks advokaten kan signere i hans navn.

REGISTRERING AV SKJØTET

Umiddelbart etter signering hos notaren, blir skjøtet sendt over til tinglysning hos eiendomsregisteret (grunnboken). Denne prosessen kan ta ca 1 mnd beroende på arbeidsmengden til registeret. Dette er nødvendig for å få rettsvern overfor tredjemenn (som i Norge).

KOSTNADER I TILLEGG TIL KJØPESUMMEN

Man må påregne ca 8-10% av kjøpesummen i ekstrakostnader (dog ca 10-12% ved førstegangsavhendelse).

I omkostningene inngår:
  • 6,5 % overføringsskatt (dokumentavgift) til staten.
  • 800 - 2000 euros notar (ved lavt prisede eiendommer kan det også bli under 500 euros. Dere får kvittering på beløpet og overskytende blir satt inn på deres spanske bankkonto).
  • 600 - 1500 euros register (samme som ovenfor).
  • Utgifter til juridisk representant.
UTGIFTER SOM PÅLØPER EIENDOMMEN I LØPET AV ET ÅR
  • Fellesutgifter hver måned.
  • Vann og strøm dersom dette ikke er inkludert i felleskostnadene.
  • Eiendomsskatt og søppelavgift er fakturaer som kommer 2 ganger i året. Søppelavgiften er ca 60 euros i året. Eiendomsskatten kalkuleres ut i fra eiendommens ligningsverdi, i hvilken kommune den ligger, boligtype, størrelse etc.
  • Ikke-residentskatt - Utgangspunktet på sydsiden av Gran Canaria: Ligningsverdien multiplisert med 2%. Resultatet av regnestykket ganges så med 19%. Eksempelvis: Dersom ligningsverdien er 50 000 euros, blir det 190 euros å betale i året. Ikke-residentskatten betales i forbindelse med innlevering av den spanske selvangivelsen som leveres for første gang året etter at kjøpet fant sted og deretter 1 gang i året. (Pluss avgift til skatterådgiver for utfyllelse og innsending).
  • Forsikring av eiendommen - varierer etter boligens størrelse samt etter hvilke verdier man ønsker forsikret etc.
  • Ekstra kostnader i sameiet– Det kan hende at det ikke er nok penger i sameiet til å utføre reparasjoner/forbedringer i komplekset. Flertallet i sameiet kan da bestemme at reparasjonskostnadene skal fordeles på de enkelte eiendommene. Dette skjer normalt ganske sjeldent, beroende på økonomien til sameiet.
Logo Real Invest Gran Canaria (pie de página)
HJEM
LITT OM OSS
SELG DIN EIENDOM
KJØPEPROSESSEN
GRAN CANARIA
REFERANSER
LINKER
KONTAKT
VÅRE EIENDOMMER
SALG
LEIE
Juridisk. @ Real Invest Gran Canaria. All rights reserved. Design by: Nova Design
Logo Real Invest Gran Canaria (pie de página)
Juridisk. @ Real Invest Gran Canaria. All rights reserved. Design by: Nova Design